„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. 
         Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”      
                                                                     (Paulo Coelho)

Az OK Pedagógus Klubról

 

A Klub minden pedagógus számára nyitott, akik felelősséget éreznek diákjaik pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek fejlesztése iránt, támogatják az OK Központot szakmai céljai elérésében.

 

Tagjaink számozott klubtagsági kártyával rendelkeznek, amely biztosítja az aktuális programokon való részvétel lehetőségét. A kártya személyre szóló, át nem ruházható.

 

Céljaink között szerepel, hogy klubtagjaink folyamatosan bővülő szakmai, szórakoztató és rekreációs programokon vehessenek részt, illetve egyéb kedvezményekben is részesülhessenek.

 

Hogyan lehet tagsági felvételt nyerni az OK Pedagógus Klubba? A tagok mentoraink és szakembereink döntése alapján meghívás vagy ajánlás útján csatlakozhatnak a Klubhoz.

 

Az OK Központ a 7-18 éves diákok számára kínál ingyenes, egymásra épülő, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő tananyagokat, amelyeket magasan képzett trénereink a legmodernebb digitális eszközök és a leghatékonyabb pedagógiai módszertanok ötvözésével oktatnak. Az intézmény programjairól a www.okkozpont.hu weboldalon található bővebb információ.

 

Az általános iskolás gyerekek számára a Sulibank Program keretein belül kínálunk többféle lehetőséget pénzügyi kultúrájuk fejlesztésére. Erről bővebben a www.sulibank.hu weboldalon tájékozódhat.

 

Karrier programunkkal a 7-8. és 11-12. évfolyamos diákokat várjuk. A tréningsorozat során a résztvevők szert tehetnek a pályaválasztáshoz szükséges önismeretre, az életvezetésüket segítő önmenedzsment fogásokat sajátíthatnak el, továbbá betekintést nyerhetnek a munka világába és az egyes szakmák sajátosságaiba is. Minderről a következő linken kaphatnak bővebb tájékoztatást: www.okkozpont.hu/karriertrening.

 


 

Benedek Henriett 


A Sulibank program szakmai vezetőjeként célom, hogy az általános iskolás gyerekek felé az életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő formában és módszertannal közvetítsük mindazt a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretet, amely biztos és használható alapokat nyújt az életben való pénzügyi eligazodáshoz.

Örömmel tapasztalom, hogy a programban részt vevő több ezer diák között egyre több visszajáró fiatalt üdvözölhetünk nap mint nap az OK Központ falai között. Eszerint hasznos, értékes tudást adunk át nekik élvezetes formában, szórakoztató módon.

Ugyanakkor azt is tudom, hogy a program sikeréhez nagyban hozzájárulnak azok a pedagógus kollégák, akik lehetővé teszik a tanulók számára a programban való részvételt. A program sikere a mi közös sikerünk.

Az OK Pedagógus Klub szakmai vezetőjeként a legfontosabbnak azt tartom, hogy a diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztésében részt vevő szakembereknek lehetőséget teremtsünk az érdemi találkozásra azzal, hogy aktív, értékes és szerethető programokra, beszélgetésekre, szakmai fórumokra invitáljuk az érdeklődőket.

Hiszem, hogy a pedagógusoknak szükségük van arra, hogy találkozhassanak, megoszthassák egymással „jó gyakorlataikat”, kérdéseiket, dilemmáikat. Szükségük van arra, hogy együtt éljenek át értékes pillanatokat, amelyek tőlük válnak értékessé.

Az OK Pedagógus Klub életre hívása számomra azért okoz örömet, mert úgy érzem, hogy olyan lehetőséget kínálunk ezzel a tanár kollégák számára, amely nemcsak szakmailag, hanem azon túl is támogatja, segíti a Klub tagjait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dr. Filepné Szabó Zsuzsanna

 

Nem vagyok pedagógus, iskolában sosem tanítottam, mégis úgy érzem, hogy itt a helyem, és örülök, hogy ennek a programnak az egyik alapítója lehetek.

Amikor felnőttként egyszer valaki megkérdezte, hogy a tanulmányaim során milyen tanuló voltam, az elmúlt évek rutinjából fakadóan rávágtam: jó. Később aztán – mint a szavakat boncolgató-elemző közgazdász – elgondolkoztam azon, hogy mit is jelent ez valójában. Mi kellett ahhoz, hogy szeretett általános iskolámban, a gimnáziumban és a felsőfokú tanulmányaim során is mindig a jó tanulók közé tartoztam?

 

A makacs elszántságom, anyukám állandó támogatása és a szerencse előtt a legfontosabb tényező az volt, hogy szinte mindig jó tanáraim voltak. Olyan tanítókhoz, tanárokhoz és professzorokhoz jártam, akik amellett, hogy kiváló szakemberek, a munkájukhoz mindig

hozzátettek valami pluszt. Vagy a saját szabadidejükből áldoztak ránk, vagy az unalmas tankönyvek helyett álomszerű könyvekből tanítottak minket, vagy személyesen odafigyeltek előmeneteltünkre.

 

Ezeknek az embereknek és a hozzájuk hasonló pedagógusoknak ezért köszönettel tartozom.  Másrészt most is szívesen figyelek rájuk, érdeklődéssel nézem az érdekes – félig gyermeki és félig felnőtt – szemüvegükön keresztül a világot.  Remélem, hogy az OK Pedagógus Klubban örömüket lelik és ezzel én is egy kicsit visszaadhatok nekik.

 

Dr. Filepné Szabó Zsuzsanna

gazdasági vezető

OTP Fáy András Alapítvány 


 

Giczi Imréné


34 éve tanítok matematikát és fizikát középiskolás diákoknak. Pályám során nagyrészt közgazdasági osztályokat oktattam, ezért is tartottam elsődlegesnek, hogy saját tantárgyamban is megmutassam a pénzügyi-gazdasági ismeretek fontosságát. Kerestem, kutattam azokat a matematikai feladatokat, amelyek a tanulók gazdasági kompetenciáit is fejlesztik.

2005-től iskolám az elsők között csatlakozott az Ökoiskola hálózathoz. Ekkor már igazgatóhelyettesként irányíthattam ezt a munkát. Ezzel tovább bővítettük azoknak az ismereteknek a tárházát, amelyek a gazdasági életre nevelést szolgálják (környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás). Fontosnak tartom, hogy iskolám arculata határozottan képviselje a fenntarthatóság elvét, a környezettel harmonikus, környezetbarát és egészséges életvitelt. Munkánk elismeréseként a Budai Középiskola a 2014-15-ös tanévben örökös Ökoiskola címet kapott.

2011 nyarán középiskolánk felkérést kapott az OTP Fáy András Alapítványtól, hogy indítsunk egy Mintaiskola programot. A közös munkával töltött nyár után sikeresen pályáztunk erre a címre. A Mintaiskola program egy szoros szakmai együttműködést jelent. A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzés mellett az OTP Fáy András Alapítvány minden általa nyújtott szolgáltatást is biztosít a Budai Középiskola számára. Ilyenek például a különböző adományozási programok, a kulturális rendezvényeken, diáktáborokban és egyéb oktatási, illetve szabadidős programokon való részvétel, a közösségi terek fejlesztése és az iskola felszereltségének javítása is. Alapvető célunk, hogy intézményünk minden tanulóját eljutassuk az OK Központ tréningjeire, hiszen itt az iskolaitól különböző inspiratív környezetben, a szórakozva tanulás módszertanával tehetnek szert gazdasági ismeretekre.

Számomra is új világot nyitott ki az Alapítvány. Részt vehettem az Alapok Program trénerképzésén, az ELTE pénzügyi irányú szakvizsgás képzésén, megújíthattam pedagógiai, módszertani ismereteimet, és nem utolsó sorban egy nagyon innovatív csapat és program részese lehetek.

Munkám során azt tapasztalom, hogy a mindennapok rohanásában nagyon kevés idő jut a pedagógusok között a kötetlen beszélgetésekre, a tapasztalatok kicserélésére, egymás jó gyakorlatainak megismerésére, egy-egy pedagógiai szituáció elemzésére, vagy csak egy jó, stresszoldó programon való közös részvételre. Reményeim és szándékom szerint ezt a hiányt pótolja majd az Alapítvány által létrehozandó OK Pedagógus Klub. 

Oros Márta

 

Két évvel ezelőtt csatlakoztam a Sulibank programhoz. Lényegesnek tartom, hogy már általános iskolában is foglalkozzunk a gyerekek pénzügyi ismereteinek fejlesztésével, nevelésével. A pilot projektben 8 pénzügyi órát tartottam tanítványaimnak. Szinte az első órán kiderült, hogy ez az óraszám nem lesz elegendő, mert igényüket és érdeklődésüket nem fogja kielégíteni, így kiegészítő órákat is szerveztem diákjaimnak. A gyerekek öröme indított el abba az irányba, hogy komolyabban foglalkozzak a pénzügyi tudnivalók feltérképezésével.

 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a felnövekvő generáció tudatos, felelős döntéseket tudjon hozni az élete során. Ezt azonban csak úgy tudja megtenni, hogy gazdálkodási ismeretei folyamatosan bővülnek életkori sajátosságaiknak megfelelően. Ismereteik szélesítése nemcsak az egyéni életükre van kihatással, hanem a családi és társadalmi életben betöltött szerepükre is. Jó érzéssel tölt el, hogy részt vehetek diákjaim pénzügyi tudásának megalapozásában.

 

Kialakíthatom bennük az ésszerű, jövőjéért felelősséggel tartozó, öngondoskodó, másokat segítő, családi gazdálkodásban aktívan részt vevő magatartást. A jövőben szeretnék minél több diákot megismertetni a pénzügyi gazdálkodás alapjaival.

 

A mai világban is igénylik az emberek a személyes kontaktust, hiszen ez által nyerhetik el egymás bizalmát.

 

Ebben nyújt segítséget az OK Pedagógus klub, hogy a programban részt vevők az élménypedagógia eszköztárával bővítsék egymás ismereteit, megbeszéljenek különböző problémákat, új szemléletváltással segítség egymás munkáját. Érezzék a megbecsülést. Munkájuk gyümölcseként pihenjenek, kikapcsolódjanak.

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium-tanítója,

a Sulibank program lelkesítője